MIMOŇSKÉ DISKUZNÍ FÓRUM

Krátké zprávy
KVĚTNOVÝ ZPRAVODAJ
24.05.18 08:14 Pep@k
ZPRAVODAJ DUBEN 2018
14.04.18 13:51 Pep@k
A BIJÍ JAKO SPLAŠENÉ
09.04.18 19:16 Pep@k

Jelikož bydlím kousek od kostela, tak jsem nemohl přeslechnout bití věžních hodin. Někdy minulý týden nešly vůbec, poté byly opraveny a pikantní na tom je to, že ve 3/4 na celou tyto hodiny nyní bijí cca 34 - 36 x. Docela záhul pro ně.
Zkuste se zaposlouchat ve 3/4. Řekl bych, že to je republikový unikát a nikde takovou raritu nemají !!
ps. Jak jsem byl upozorněn, jedině v Rožnově - tam smutně bijú...
18.4. - neopraveno
24.4. - stále stejné
26.4. - konečně opraveno
Obce Stráž p. Ralskem
oficiální stránky

Stráž p. Ralskem
neoficiální stránky

Město Ralsko

Noviny p. Ralskem

Vyhledávání
TOPlist
 
Kronika Mimoně - díl dvanáctý Komentovat článek Kronika Mimoně - díl dvanáctý
Publikováno:  5. prosince 2016   Autor: Osvald Hons
Počet komentářů: 3
Odpovědět na RE:Kronika Mimoně - díl dvanáctý
RE:Kronika Mimoně - díl dvanáctý
8. dubna 2018 v(e) 22:20 napsal komentář Milos Blechta  IP: 185.99.65.252

Dobry den pane Hons,

dovolte mi, abych vám poslal část z rodopisu Blekta z Utěchovic, tak jak ho zdědila
moravská větev rodu. Základ vycházi z poznámek a sepisováni pana Josefa Blekty, ktere jsou doplněny i mým hledánim. Již dřive jsem byl v kontaktu s panem Petrem Gajdošikem. Posloupnosti v rodove tabulce nejsou identicke s těmi, ktere mame uvedeny v naši verzi rodopisu, což ale neni předmět pro muj dotaz k Pánum z Mimoně.
Pan Josef Blekta se už v jeho prvotni verzi zminuje o prapředkovi Ranuoldovi z Nemans, ktereho nacházim ve vašem pojednáni z historie Pánu z Mimoně.... www.mimon.cz
... (Z rodopisu)
Od Ranuolda de Nemans

Zatím nedoložená je teorie na úrovni spekulace spojuje příchod Blektů do Čech s prvni vlnou kolonizace, která proběhla ve 12.století. Nicméně za nejstaršího v rodopisné tabulce je považován Ranuold de Niemans, od něhož, respektive od jeho syna Mikuláše se začínají odvíjet dějiny rodu Blekta. Na hradě Königsteinu(Sasko), který kdysi patřil k českemu uzemi, je zmiňován jako prapředek Ranuold de Nemans(Niemans), který sídlil od 14.století v severních Čechách a tento by měl být také v nějakém vztahu k Mimoni, protože je zmiňován jako“ z Mimoně“ a jako „purkrabí krále Václava II. na Königsteinu r.1289 v Sasku, rovněž jeho syn Mikuláš/Nycolaus de Vtiechovicz je jmenován r.1322. Toto je však podloženo nepřímou zmínkou kdy Vok z Rotštejna pohnal k soudu Mikuláše z Útěchovic a obvinil ho ze spáchání škod na jeho majetku. Mikuláš měl pravděpodobně dva syny, z nichž Petr již nese příjmení Blekta z Dubnic a tento umírá před r.1388.
......
Seznam nejdůležitějších pramenů

I.Rukopisy archivální :
1.Archiv ministerstva vnitra v Praze:
Stará manipulace L 87, I.II.
Pozůstalost dle Jindřicha Václava Krajíře z Krajku, 1587/MR 9.,1.

2. Zemský archiv v Brně :
Akta šlechtická
Bočkova sbírka
Cerroni : Sbírka půhonů a nálezů
Kniha rytířská I. 1535 - 1618 II.1628 - 1688
Nová sbírka listin z Moravy
Půhony Brněnské cudy, sv.18-50, Olomoucké cudy, sv.30, 34-40
Tereziánský katastr vrchností na Moravě z roku 1749
Urbář, kniha úroční, z roku 1775 vrchností na Moravě
Dominikánský katastr vrchností na Moravě z roku 1750
Visitační protokoly moravských vrchností z roku 1667
Žerotínovo depositum, sv.24

3. Městský archiv v Brně :
Berní akta moravských panství a statků šlechty 1588-1620

4. Klášterní archiv v Rajhradě :
Kronika kláštera I. sv. do roku 1640

5. Kostelní matriky v Bouzově, Bílé Lhotě, Lošticích a jinde

6. Frank von Döfering : Die Herren auf den adeligen Besitzungen der B. Haida, Böhmische Leipa und
Niemes.(Manuscript in der Bibl.der heraldischen Gesell.Adler, Wien.)

7. SokA Česká Lípa, Archív města Zákupy. Obecní kniha pamětní 1520-1678, inv.č.10

II. Prameny tištěné :
Archiv český, sv.XXXIII.
AČ 22, s. 342-343
Blekta Josef : Staročeský rytířský rod Blektů z Útěchovic (Ročenka Městského musea v Prostějově, r.1939)
Brandl : Codex diplomaticus Moraviae
Spisy Karla staršího ze Žerotína, sv.I.,II.,Brno 1866, passim, Povstání na Moravě v roce 1619.
a sv.I., s.120, sv.II., s.1-2
Z korespondence moravských direktorů, Archívní správa MV ČSR, Praha 1979, passim

Chlumetzky : Die ältesten Landtafeln von Mähren
Codex diplomaticus Bohemiae
Codex diplomaticus Lusatiae sup.
Černý Václav : Kolovratské a berkovské listiny ve státním archívu zemědělském, Praha 1931, s.40
Doerr : Der Adel böhm. Kronländer
Dudík Beďa : Geschichte der Benediktienerstiftes Raygern, Wien 1868
Emler Josef : Regesta diplomaticus Bohemiae et Moraviae, I. - iV. Praha 1882
Religiae tabularum terrae reg. Bohemiae I.-II., 1870
Kollman J. : Berní rejstřík 1567,s.185
Král z Dobré Vody : Šlechta v Čechách, na Moravě a ve Slezsku , 1904
Kratochvil Aug. : Vlastivěda Moravy : Židlochovický okres 1910
Archiv Dolních Kounic
Kubíček Václav, Dr. : Z dějin města Loštic, Brno 1910
Lang : Regesta rerum Bohemiae, sv. I.- XIII.
Neues Lausitzisches Magazin, Jg.17, 21 -85
Mitteilungen des nordböhmischen Exkursionsklub, Jg. 1 -53, Česká Lípa
Mitteilungen des nordböhmischen Vereines für Heimatforschung
Mladá Fronta-Dnes : Šlechtické rody na severu Čech (bap), 27.11.1998
Mysliveček Milan : Erbovník
Ottův slovník naučný, Praha
Pilnáček J. : Staromoravští rodové, Vídeň 1930
Prasek V. : Tovačovská kniha ortelů olomouckých, Olomouc 1896
Placht Otto : Odhad majetků stavů království českého z roku 1557, Věstník Královské české společnosti nauk, třída filosoficko-
Historická, 1947, s.45
Rybička - (Pozůstalost archiváře Tischera, II.D 36)
RT I., 1870, s.293
Sedláček August : Hrady a zámky
Hrady X., s.292, s.293
Siebmacher : Grosses algemeines Wappenbuch, IV./9 Der böhmische Adel
Grosses algemeines Wappenbuch, IV/10.Kadlich-Blažek : Der mährische Adel, Nürnberg 1899
Schram W. : Bilder aus der mährischen Vergangenheit, Brno 1903
Schwoy F.J. : Topografie vom Markgraftum Mähren, Wien 1793
Tille Josef : Geschichte der Stadt Niemes, Mimoň 1905
Tingl F.A. : Libri confirmationum, Praha 1857
Vavroušková Anna : Desky zemského král.českého, Praha 1935
Věstník královské společnosti nauk, ročník 1898
Wolny Georg : Die Markgraftum Mähren-Topographie stat. und hist., 1838
Wolny Georg : Kirchliche Topographie Mährens

Doufám, že muj přispěvek pro vás bude zajimavý.
Děkuji za odpověd
S pozdravem
Milos Blechta


Odpovědět na RE:RE:Kronika Mimoně - díl dvanáctý
RE:RE:Kronika Mimoně - díl dvanáctý
10. dubna 2018 v(e) 23:07 napsal komentář Milos Blechta  IP: 185.99.65.252

Ještě malá poznámka, citace z rodopisu pana Josefa Blekty.....
Roku 1940 navázal jsem styky s primářem MUDr. Erichem Langem z Quanzendorfu ve Štyrskem Hradci, pocházejicim z Přisnotic u Brna, který se přihlásil jako velká větev našeho rodu až od Ranuolda de Nemans. Zabýval se studiem svého rodu, všimal si naší větve a pořídil všechny výpisy z archivu až po Ladislava Viléma Blektu. Na podkladě těchto dat jsem sestavil tuto publikaci našeho rodu....

Odpovědět na RE:Kronika Mimoně - díl dvanáctý
RE:Kronika Mimoně - díl dvanáctý
5. prosince 2016 v(e) 22:09 napsal komentář bitzer  IP: 213.168.183.140

Je úžasné číst o těchto událostech!

Zpět na předešlou stránku

© Pep@k 2005

 
Reklama

Zajímavé odkazy
www.alkehol.cz
Alkehol
oblíbená kapela


www.skrleta.com

JIZERSKÉ HORY

PROJÍŽĎKY NA KONÍCH

Očkování proti chřipce

Punta Cana
Webhosting

Práce v Německu
Jizerské hory

Florianopolis

Dresden

Skrblík

hostingi-noviny
TIPY na víkend
Nejčtenější články června 2018
V oblasti cyklodopravy již byly podpořeny projekty za 10 mil. Kč
Výstavba obchvatu Kravař si vyžádá dopravní omezení


Projektant s.r.o., Česká Lípa, výstavba rodinných domů na klíč, domy na klíč INTEDOOR spol. s r.o., Cvikov, přední český výrobce koupelnového nábytku, Kúpeľňový nábytok Kamenný obchod s.r.o., Nový Bor, internetový obchod s elektronikou a bílou technikou, levná elektronika Autolepky.cz, Česká Lípa, autosamolepky a komunitní tuning web. Rodinné domy Click4Sky